สถาบัน Kaplan International College สถาบันภาษาเอกชนชั้นนำ มี center ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของอเมริกา เช่น New York, Boston, LA, Berkley, Irvine, Santa Barbara, Miami, Philadelphia, Washington DC, Chicago, San Francisco, San Diego, Seattle, Portland Kaplan International College มีชื่อเสียงที่โดดเด่นสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL / GMAT/ GRE Preparation นอกจากนี้ยังเปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร General English, Intensive English, English for Business และ Vacation English อีกด้วย

โปรโมชั่น:

สมัครเรียนภายใน 31 ตุลาคม 2564

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 20 %
  • ฟรี ! ค่าสมัครเรียน และสมัครเรียน 20 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี! 2 สัปดาห์
  • พิเศษ สมัครเรียน Online Course(Part time) ลด20%
Boston/ Los Angeles/ New york
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 153,648
6 เดือน 288,288
12 เดือน 576,576
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 183,744
6 เดือน 316,800
12 เดือน 633,600
Chicago/ Sanfrancisco/ Seattle downtown
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 150,480
6 เดือน 281,952
12 เดือน 563,904
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 178,992
6 เดือน 307,296
12 เดือน 614,592
Berkeley/ Seattle Highline college/ Portland/ Philadelphia/ Los Angeles Whittier/ Huntington Beach GWC/ Washington dc/ San diego/ Santa barbara
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 145,728
6 เดือน 272,448
12 เดือน 544,896
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 164,736
6 เดือน 297,792
12 เดือน 595,584
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 45,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 33 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com