สถาบัน Kaplan International College สถาบันภาษาเอกชนชั้นนำ มี center ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของอเมริกา เช่น New York, Boston, LA, Berkley, Irvine, Santa Barbara, Miami, Philadelphia, Washington DC, Chicago, San Francisco, San Diego, Seattle, Portland Kaplan International College มีชื่อเสียงที่โดดเด่นสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL / GMAT/ GRE Preparation นอกจากนี้ยังเปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร General English, Intensive English, English for Business และ Vacation English อีกด้วย

โปรโมชั่น:

สมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2563

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 25 %
  • ฟรี ! บริการ University Placement Service
Boston/ Los Angeles Westwood/ New york
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 144,025
6 เดือน 270,230
12 เดือน 540,461
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 172,260
6 เดือน 297,000
12 เดือน 594,000
Chicago/ Miami/ Sanfrancisco/ Seattle downtown
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 141,055
6 เดือน 264,290
12 เดือน 528,581
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 167,785
6 เดือน 288,050
12 เดือน 576,101
Berkeley/ Seattle Highline college/ Portland/ Philadelphia/ Los Angeles Whittier/ Huntington Beach GWC/ Washington dc/ San diego/ Santa barbara
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 136,620
6 เดือน 255,420
12 เดือน 510,840
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 154,440
6 เดือน 279,180
12 เดือน 558,360
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 45,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 33 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com