โครงการ Work and Study (Co-op Program) ประเทศแคนาดา สถาบัน Greystone College เปิดสอนที่เมือง Vancouver และ Toronto หลักสูตร Diploma ในด้าน Hospitality, Customer Services และ Business ระหว่างเรียนนักเรียน สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงฝึกงาน สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการฝึกงาน สามารถเลือกเรียนอย่างเดียวได้

  • หลักสูตร 50 สัปดาห์ เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
  • หลักสูตร 98 สัปดาห์ เรียน 48 สัปดาห์ + ฝึกงาน 48 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
  • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามกำหนด จึงจะสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้
  • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนได้

โปรโมชั่น ฟรีค่าสมัครเรียน และค่าเรียนลดราคาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภายใน 30 มิ.ย. 63

                                                                                                                                                                                             
หลักสตูรระยะเวลาระดับภาษาอังกฤษค่าเรียนราคาโปรโมชั่น        
CADบาท
Customer Services Co-op50 สัปดาห์ IELTS 4.0 / B4 $6,948159,804
Hospitality Management Co-op 98 สัปดาห์ IELTS 5.0 / I3 $12,981298,563
Hospitality Operations Co-op50 สัปดาห์ IELTS 5.0 / I3 $6,948159,804
Hospitality Sales and Marketing Co-op50 สัปดาห์ IELTS 5.5 / I4$6,948159,804
Business Communications Co-op50 สัปดาห์ IELTS 4.5 / I2$6,948159,804
International Business Management Co-op50 สัปดาห์ IELTS 4.5 / I2$6,948159,804
Advanced Diploma in Business Administration with practicum 50 สัปดาห์ IELTS 6.5 / A1$10,890250,470
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ค่า material fee $600-$1,350 (ตามหลักสูตร)
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 – 40,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 23 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน https://www.greystonecollege.com/co-op-education

Our Students’ Stories จากน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ Work and Study

It’s very nice to be here. I can say that I love Vancouver. Vancouver is such an ideal place for international community where the world culture is harmonized. We have people from all over the World as well as foods from A-Z. People here are very nice, no racism, no religious discrimination. I made lots of friends in ILSC. Teachers are very knowledgeable and kinds. They know not only English language in depth, but also history, culture and how to treat people from different cultures. It makes me mature and stronger. Thanks to Motive Education for being my good counselor so far.

Kajonsak Sutinwong (Tin)
Vancouver, Canada

I was very HAPPY that I’ve chosed Toronto, this city is really big, if you want to travel it will be a great choice for you…My home stay parents are very very good…I’ve met a lot of friends…THANK YOU for Motive Education that made me have a really good time in Canada.

Keeratiburt Kanchanasatian (Ghia)
Toronto, Canada