หลักสูตร Work and Study หรือ Co-op Program ที่สถาบัน ILAC International College เปิดสอนที่เมือง Vancouver และ Toronto เป็นการเรียนระดับ Diploma และฝึกงานในสาขาที่เรียน โดยสถาบันจะเป็นผู้จัดหาที่ฝึกงานให้นักเรียน (Free guaranteed job placement) นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรด้าน Customer Service, Business Administration และ Sales & Marketing, ได้ตามความสนใจ

โปรแกรมของ ILAC International College ยังสามารถโอนหน่วยกิต ไปเรียนต่อใน College ชั้นนำที่แคนาดา อาทิเช่น Douglas College, Georgian College, Vancouver Community College (VCC) ในหลักสูตร Hospiatlity และ Business ได้อีกด้วย

สำหรับหลักสูตร Work and Study (Co-op) แบ่งเป็นช่วงเรียนประมาณ 50% และฝึกงานประมาณ 50% ของระยะเวลาหลักสูตร เช่น ระยะเวลาหลักสูตร 60 สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียน 30 สัปดาห์และฝึกงาน 30 สัปดาห์ โดยระหว่างเรียน นักเรียนสามารถทำงาน part-time 20 ชม./สัปดาห์ และทำงาน full-time ตามสาขาที่เรียนได้ในช่วงฝึกงาน สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการฝึกงาน สามารถเลือกแบบเรียนอย่างเดียว (์Non Co-op) ได้

  • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามระดับกำหนด กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้ฟรี!
  • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนได้ สามารถดูข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ILAC เพิ่มเติมได้จาก https://motiveedu.com/ilac-vancouver-toronto/

โปรโมชั่น ค่าเรียนลดราคาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สมัครภายใน 30 มิถุนายน 2566

หลักสูตรด้าน Customer Service

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น
CAD บาท
Service Excellence for Business Diploma
With Co-op
48 สัปดาห์
(เรียน 24 + ฝึกงาน 24)
IELTS 4.5 / ILAC level 10 $7,600 193,800
Communication & Service Essentials Diploma
With Co-op
60 สัปดาห์
(เรียน 30 + ฝึกงาน 30)
IELTS 4.0 / ILAC level 8 $8,000 204,000
Service Essentials for Business Diploma
With Co-op
40 สัปดาห์
(เรียน 20 + ฝึกงาน 20)
IELTS 4.5 / ILAC level 10 $6,200 158,100

หลักสูตรด้าน Sales & Marketing และ Business Administration

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น
CAD บาท
Sales & Marketing Diploma
With Co-op
92 สัปดาห์
(เรียน 52 + ฝึกงาน 40)
IELTS 5.0 / ILAC level 12 $9,000 229,500
Sales & Marketing Certificate
with Co-op
54 สัปดาห์
(เรียน 30 + ฝึกงาน 24)
IELTS 5.0 / ILAC level 12 $7,600 193,800
Business Administration Diploma
with Co-op
92 สัปดาห์
(เรียน 52 + ฝึกงาน 40)
IELTS 5.0 / ILAC level 12 $9,000 229,500

หลักสูตรแบบเรียนอย่างเดียวไม่รวมฝึกงาน (Non Co-op)

หลักสูตรระยะเวลาระดับภาษาอังกฤษค่าเรียนราคา
โปรโมชั่น (CAD)
ค่าเรียนราคา
โปรโมชั่น (บาท)
Service Excellence for Business Certificate26 สัปดาห์IELTS 4.5 / ILAC level 10$6,600168,300
Communication & Service Essentials Certificate30 สัปดาห์IELTS 4.0 / ILAC level 8$7,000178,500
Sales & Marketing Diploma52 สัปดาห์IELTS 5.0 / ILAC level 12$8,000204,000
Business Administration Diploma52 สัปดาห์IELTS 5.0 / ILAC level 12$8,000204,000
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม Administrative Fee $200 และ Student Service Fee ($400-$1,040 ตามหลักสูตร)
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 – 40,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 25.5 บาท (พ.ค.66)
  • เว็บไซต์ https://ilacinternationalcollege.com

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมและวันเปิดเรียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Motive Education