หลักสูตร Work and Study หรือ Co-op Program ที่สถาบัน ILAC International College เปิดสอนที่เมือง Vancouver และ Toronto เป็นการเรียนระดับ Diploma และฝึกงานในสาขาที่เรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรด้าน Customer Service, Business, Sale & Marketing และ Heath Care ได้ตามความสนใจ

หลักสูตร Co-op แบ่งเป็นช่วงเรียนประมาณ 50% และฝึกงานประมาณ 50% ของระยะเวลาหลักสูตร เช่น ระยะเวลาหลักสูตร 60 สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียน 30 สัปดาห์และฝึกงาน 30 สัปดาห์ โดยระหว่างเรียน นักเรียนสามารถทำงาน part-time 20 ชม./สัปดาห์ และทำงาน full-time ตามสาขาที่เรียนได้ในช่วงฝึกงาน สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการฝึกงาน สามารถเลือกแบบเรียนอย่างเดียวได้

  • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามกำหนด จึงจะสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้
  • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนได้

โปรโมชั่น ค่าเรียนลดราคาพิเศษ สมัครภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตรด้าน Customer Service

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น
CAD บาท
Service Excellence for Business Diploma With Co-op 48 สัปดาห์ (เรียน 24 + ฝึกงาน 24) IELTS 4.5 / ILAC level 10 $ุ6,300 154,350
Communication & Service Essentials Diploma With Co-op 60 สัปดาห์ (เรียน 30 + ฝึกงาน 30) IELTS 4.0 / ILAC level 8 $7,000 171,500
Service Essentials for Business Diploma With Co-op 40 สัปดาห์ (เรียน 20 + ฝึกงาน 20) IELTS 4.5 / ILAC level 10 $5,400 132,300

หลักสูตรด้าน Business และ Health care

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น
CAD บาท
Sales & Marketing Diploma With Co-op 92 สัปดาห์ (เรียน 52 + ฝึกงาน 40) IELTS 5.0 / ILAC level 12 $7,500 183,750
Business Administration Diploma with Co-op 92 สัปดาห์ (เรียน 52 + ฝึกงาน 40) IELTS 5.0 / ILAC level 12 $7,500 183,750
Health Care Administration Diploma With Co-op 92 สัปดาห์ (เรียน 52 + ฝึกงาน 40) IELTS 5.0 / ILAC level 12 $9,000 220,500
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม Administrative Fee $200 และ Textbook Material Fee (ประมาณ $75 ต่อเล่ม หรือ $1,000 รวมทุกเล่ม)
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 – 40,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 24.5 บาท
  • เว็บไซต์ https://ilacinternationalcollege.com