สถาบัน Greystone College ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Melbourne, Brisbane และ Adelaide เปิดสอนหลักสูตร Certificate และ Diploma ทางด้าน Business ในสาขาต่างๆ เช่น International Business, Marketing Communication, Project Management ฯลฯ

Greystone College เป็นสถาบันในเครือเดียวกับสถาบันภาษา ILSC โดยนักเรียนที่เรียนภาษากับสถาบัน ILSC ผ่านถึงเกณฑ์กำหนด สามารถเข้าเรียนต่อที่ Greystone College แทนการสอบไอเอลได้

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลภาษาอังกฤษดังนี้

  • Cert II ILSC B4 / IELTS 4.0
  • Cert III ILSC I1 / IELTS 4.5
  • Cert IV Business ILSC I2 / IELTS 5.0
  • Cert IV International Trade ILSC I3 / IELTS 5.5
  • Diplomas and Adv.Diploma ILSC I3 / IELTS 5.5

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2563 และเริ่มเรียนได้ภายในปี 2563 และ 2564

  • ฟรี ! ค่าสมัคร และลดค่าเรียนเพิ่ม 10%
  • ฟรี! ค่าเอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรและจำนวนสัปดาห์ Brisbane Melbourne Sydney Adelaide
Weekday Weekday Weekday Weekday
ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Certificate II in Customer Engagement (34 สัปดาห์) $2,520 52,920 $2,700 56,700 $2,700 56,700
Certificate II in Business (34 สัปดาห์) $2,520 52,920 $2,700 56,700 $2,700 56,700
Certificate III in Business (64 สัปดาห์) $5,040 105,840 $5,400 113,400 $5,400 113,400 $4,320 90,720
Certificate IV in Business (34 สัปดาห์) $2,520 52,920 $2,700 56,700 $2,700 56,700 $2,160 45,360
Certificate IV in International Trade (34 สัปดาห์) $2,520 52,920 $2,700 56,700 $2,700 56,700
Certificate IV in Marketing & Communication (64 สัปดาห์) $5,040 105,840 $5,400 113,400 $5,400 113,400
Diploma of International Business (64 สัปดาห์) $5,040 105,840 $5,400 113,400 $5,400 113,400 4,320 $90,720
Diploma of Marketing &Communication (64 สัปดาห์) $5,040 105,840 $5,400 113,400 $5,400 113,400
Diploma of Project Management (64 สัปดาห์) $5,040 105,840 $5,400 113,400
Diploma of Leadership & Management (64 สัปดาห์) $5,040 105,840 $5,400 113,400 $5,400 113,400
Advanced Diploma of Leadership & Management (82 สัปดาห์) $6,930 145,530 $7,425 155,925 $7,425 155,925
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 21 บาท
  • ในกรณีที่นักเรียนต้องการฝึกงาน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับ Business Internship $825
  • เว็บไซต์สถาบัน https://greystonecollege.com.au/

LSC (Brisbane) PTY LTD is trading as ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne, ILSC-Adelaide, Greystone College and ILSC Australia RTO Number 31564, CRICOS Code: 02137M