สถาบัน Greystone College ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Melbourne, Brisbane และ Adelaide เปิดสอนหลักสูตร Certificate และ Diploma ทางด้าน Business ในสาขาต่างๆ เช่น International Business, Marketing Communication, Project Management ฯลฯ

Greystone College เป็นสถาบันในเครือเดียวกับสถาบันภาษา ILSC โดยนักเรียนที่เรียนภาษากับสถาบัน ILSC ผ่านถึงเกณฑ์กำหนด สามารถเข้าเรียนต่อที่ Greystone College แทนการสอบไอเอลได้

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลภาษาอังกฤษดังนี้

  • Cert II ILSC B4 / IELTS 4.0
  • Cert III ILSC I1 / IELTS 4.5
  • Cert IV Business ILSC I2 / IELTS 5.0
  • Cert IV International Trade ILSC I3 / IELTS 5.5
  • Diplomas and Adv.Diploma ILSC I3 / IELTS 5.5

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2565 และเริ่มเรียนได้ภายในปี 2565

  • ฟรี ! ค่าสมัคร และลดค่าเรียนเพิ่ม 10%
  • ฟรี! ค่าเอกสารประกอบการเรียน
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 25 บาท
  • ในกรณีที่นักเรียนต้องการฝึกงาน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับ Business Internship $825
  • เว็บไซต์สถาบัน https://greystonecollege.com.au/