สถาบัน  International House (IH) ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มีสาขาในหลายประเทศ ที่ออสเตรเลียตั้งอยู่ที่เมือง  Sydney (City, Bondi), Melbourne, Brisbane และ Darwin เปิดสอนในหลักสูตรหลากหลาย อาทิเช่น General English, Business English, IELTS Preparation, TESOL (หลักสูตรสำหรับครู อาจารย์ เพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ) รวมถึงมีหลักสูตร English for Teens สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนระยะสั้นช่วงปิดเทอม นอกจากนี้ยังมีส่วนของ IHBC (International House Business College)  ซึ่งเปิดสอน  Certificate / Diploma ในด้าน Business สาขาต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อเนื่องอีกด้วย

โปรโมชั่น: สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2564

  • ค่าเรียนลดราคาพิเศษทุกหลักสูตร

Sydney

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Semi- Intensive English (เรียน 20 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 63,360
6 เดือน 126,720
12 เดือน 253,440
Intensive English (เรียน 23 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 74,880
6 เดือน 149,760
12 เดือน 299,520

Melbourne/ Bondi/ Darwin/ Gold Coast/ Byron bay

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Semi- Intensive English (เรียน 20 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 57,600
6 เดือน 115,200
12 เดือน 230,400
Intensive English (เรียน 23 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 74,880
6 เดือน 149,760
12 เดือน 299,520

*หมายเหตุ เมือง Darwin ไม่มีหลักสูตร Intensive English

Brisbane

โปรโมชั่น: สมัครเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2563

  • ฟรี! ค่าสมัครเรียน
  • ค่าเรียนลดเหลือเพียง AUD245/ สัปดาห์
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English/ IELTS Preparation/ Business English (เรียน 30 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 61,740
6 เดือน 123,480
12 เดือน 246,960
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $AUD 1 = 24 บาท
  • ค่าเข้าร่วมโครงการข้างต้น ยังไม่รวมค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก
  • ค่าที่พักแบบประมาณเดือนละ 30,000 – 43,000 บาท ขึ้นกับประเภทที่พัก
  • เว็บไซต์ www.ihsydney.com.au