นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกา เรียนมัธยมที่อเมริกา เรียน High School Completion

เรียนมัธยมที่อเมริกา


โรงเรียนมัธยมในอเมริกา


Shattuck-Saint Mary's School

โรงเรียน Shattuck-Saint Mary's (SSM) เป็น โรงเรียนมัธยมแบบคริสเตียน ตั้งอยู่ที่เมือง Faribault ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Minnesota ห่างจากตัวเมืองเพียง 50 นาที โดยรถยนต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1858 มีลักษณะเป็น boarding และ day school
โรงเรียน เปิดรับเด็กต่างชาติตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ถึง ม. 6
ที่พัก
โรงเรียนมีที่พักแบบหอพักพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร 3 มื้อ และครูผู้ดูแลประจำหอพัก รวมถึงที่พักแบบ Homestay โดยจะพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน
ค่าใช้จ่าย *
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ทั้ง ค่าเรียน ค่าทีพัก /อาหาร สำหรับนักเรียนต่างชาติ ปีละ USD 44,175 (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) ค่าตำราเรียน ปีละ USD 800 (ประมาณ 25,600 บาท) และค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีละ USD 500 (ประมาณ 16,000 บาท)
  • * อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 32 บาท
  • เว็บไซต์ http://www.s-sm.org


Watsatch Academy

สถาบัน Watsatch Academy เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเอกชน ที่ก่อตั้งมายาวนานแห่งหนึ่งในรัฐ Utah โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1875 โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Mt. Pleasant รัฐ Utah ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์แรกเริ่ม เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และพัฒนาบุคลากร ให้กับชุมชน ทั้งในด้าน การศึกษา สังคม จริยธรรม ควบคู่กัน โรงเรียนมีพื้นที่ขนาดกว้างขวางถึง 30 Acres จึงทำให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย อาทิเช่น ปีนเขา สกี สโนว์บอร์ด ปั่นจักรยาน กิจกรรมพายเรือแคนนู hiking ขี่ม้า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติมาจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และ จาก 25 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 12-18 ปี
ที่พัก
Watsatch Academy ถือเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในรัฐ Utah ที่มีทีพักในโรงเรียน เนื่องจากเป็น Boarding school (โรงเรียนประจำ) ดังนั้นนักเรียนจะได้พักที่หอพักของโรงเรียน ที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ คืนหลังอาหารเย็น นักเรียน จะไปรวมตัวกันที่ Study Hall เพื่อทำการบ้าน และ Assignment รวมถึงการเตรียมตัวสอบ โดยจะมีคุณครูคอยให้คำแนะนำ และปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและปัญหาต่างๆ
ค่าใช้จ่าย *
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ทั้ง ค่าเรียน ค่าทีพัก /อาหาร อยู่ที่ปีละ USD 52,700 (ประมาณ 1.6 ล้านบาท) และค่าตำราเรียน ปีละ USD 500 (ประมาณ 16,000 บาท)
  • * อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 32 บาท
  • เว็บไซต์: http://www.wasatchacademy.org