นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

เรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์


โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์


Western Springs College New Zealand

Western Springs College เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา Year 9-13 (อายุ 13-18 ปี) ตั้งอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ห่างจากใจกลางย่านธุรกิจของเมืองเพียง 6 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดกลางที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ยอดเยี่ยม มีจำนวนนักเรียนที่สอบ NCEA (National Certificate of Educational Achievement) ได้คะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้มากที่สุด ในปี 2009, 2010 และ 2012 นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบทางด้านการพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นปีสุดท้ายอีกด้วย
Western Springs College มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะวิชาเลขและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีวิชาวิชาเฉพาะด้านให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ เช่น Dancing, Drama, Music, Fashion, Art & Design, Media และ Health Sciences เป็นต้น
สำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรียน การพัฒนาภาษาอังกฤษ การจัดหาที่พัก รวมไปถึงการปรับตัวของนักเรียนในนิวซีแลนด์
ค่าเล่าเรียน $14,500 ต่อปี
กลับด้านบน

Academic Colleges Group (ACG)

โรงเรียนในเครือ ACG ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ติดอันดับเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและค่าครองชีพไม่สูง รวมถึงมีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลก
โรงเรียนในเครือ ACG เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา สอนด้วยระบบแคมบริดจ์ (University of Cambridge International Examinations) ซึ่งประกอบด้วยระดับ IGCSE, AS และ A Levels ระบบนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โรงเรียนมีปรัชญาการสอนให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดและค้นคว้าด้วยตนเอง มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเสมอมา
โรงเรียน ACG ในนิวซีแลนด์ มีหลักสูตร ดังต่อไปนี้
  • อนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรตรียมศึกษาต่อของ University of Auckland และ AUT University
ข้อมูลโรงเรียนในเครือ ACG
โรงเรียน ACG Strathallan (อนุบาล, ประถม, มัธยมปลาย Year 1-13)
โรงเรียนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโอ๊คแลนด์ บนแหลมฮิงกาเอีย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 นาที โรงเรียนมีบรรยากาศที่สวยงาม ท่ามกล่างธรรมชาติและพื้นทีอันกว้างขวาง มีอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬาที่ทันสมัยสำหรับนักเรียนอย่างครบครัน
ค่าเล่าเรียน ACG Strathallan : Year 1-6 $17,200 ต่อปี / Year 7-13 $20,800 ต่อปี
โรงเรียน ACG Parnell College (ประถม, มัธยมปลาย Year 1-13)
โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านพาร์แนล ซึ่งเป็นย่านของผู้มีฐานะในตัวเมืองโอ๊คแลนด์ ติดกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ Auckland Domain โรงเรียนมีห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะและเทคโนโลยี ห้องเรียนการละครและดนตรี ห้องอาหาร และโรงยิม สำหรับนักเรียน
ค่าเล่าเรียน ACG Parnell College : Year 1-6 $17,200 ต่อปี / Year 7 -13 $21,200 ต่อปี
โรงเรียน ACG Senior College (มัธยมปลาย Year 1-13)
หนึ่งในโรงเรียนที่มีวิชาการชั้นนำของนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ และนักเรียนประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุด โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้มหาวิทยาลัย AUT อาคารเรียนเป็นสถาปัตกรรมแบบโบราณที่สวยงาม
ค่าเล่าเรียน ACG Senior College : Year 11-13 $24,000 ต่อปี
โรงเรียน ACG Sunderland (ประถม, มัธยมปลาย Year 1-13)
โรงเรียนสหศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในย่านตะวันตกของเมืองโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวกว่า 23 ไร่ โรงเรียนมีโรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะและเทคโนโลยี มีห้องซ้อมดนตรีและโรงละครขนาดใหญ่ 150 ที่นั่ง
ค่าเล่าเรียน ACG Sunderland : Year 1-6 $16,900 ต่อปี / Year 7- 13 $19,400 ต่อปี
โรงเรียน ACG English School
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาเตรียมอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้แก่ Intensive Academic English และ Intensive IELTS Preparation นักเรียนที่จบหลักสูตรและมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการรับรองเข้าเรียนต่อโรงเรียนในเครือ ACG
ค่าเล่าเรียน ACG English School : หลักสูตร Standard English 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 -40 $395 ต่อสัปดาห์ / สัปดาห์ที่ 41 ขึ้นไป $350 ต่อสัปดาห์
กลับด้านบน


หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ