หลักสูตร High School Completion

หลักสูตร High School Completion หรือ High School Conversion เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต้องการ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย (High School Diploma) พร้อมกับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree) ภายในระยะเวลา 2 ปี นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ สามารถโอนย้ายไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา ชั้นปี 3-4 เพื่อรับวุฒิปริญญาตรีได้ทันที

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • นักเรียนที่ยังไม่มีวุฒิมัธยมปลาย และต้องการเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา
  • นักเรียนที่ไปโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมที่อเมริกา 1 ปี และต้องการจะเรียนที่อเมริกาต่อ
  • นักเรียนที่อายุเกิน 18 ปี แต่ยังไม่มีวุฒิมัธยมปลาย และไม่สามารถเรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วไปได้
  • นักเรียนทั่วไปที่ต้องการเรียนจบมัธยมปลายและปริญญาตรีให้เร็วขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีอายุขั้นต่ำ 16 ปี ก่อนวันเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรก
  • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.4 หรือเกรด 10 โดยผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ประมาณ 3.0 ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง รวมถึงมีเป้าหมายและแผนการเรียนต่อที่ชัดเจน เนื่องจากการเรียนการสอนจะเป็นระบบแบบวิทยาลัย ไม่ใช่ระบบโรงเรียนมัธยม
  • นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษา ม.6 แล้ว ทั้งจากประเทศอื่นๆและอเมริกา ไม่สามารถสมัครหลักสูตรนี้ได้
  • นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ในการสมัคร แต่จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน หากคะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ถึง สามารถเรียนหลักสูตร Intensive English ของสถาบันก่อนได้