สถาบัน GEOS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำ ที่มีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ไต้หวัน และฮ่องกง สำหรับทีสิงคโปร์เปิดสอนมากว่า 13 ปี เป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติ มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติทั้งเอเชียและยุโรป สถาบันมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ Intensive English ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง เน้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนเพื่อฝึกการฟังและพูด มีหลักสูตร Kid Course สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านถนน Orchard ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร เดินทางสะดวก อยู่ตรงข้ามกับ MRT สถานี Dhoby Ghaut มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนท และห้องมัลติมีเดีย

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (บาท)
Intensive English – Half day (เรียน 15 ชม./สัปดาห์) 1 เดือน 28,890
Intensive English – Full day (เรียน 30 ชม./สัปดาห์) 1 เดือน 53,500
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 25,000 – 40,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 SGD = 25 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: http://www.geosing.com.sg