สถาบันภาษา EC English เป็นสถาบันภาษาเอกชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง มีศูนย์ภาษาอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับที่ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Melbourne, Brisbane และ Gold Coast สถาบัน EC English มีชื่อเสียงเรื่องหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนและเทคโนโลยี สื่อการเรียนที่ทันสมัยในทุกวิทยาเขต

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โปรโมชั่น ค่าเรียนลดราคาจากปกติ 20-30%

Sydney / Melbourne

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Language Semester Abroad Semi – Intensive (24 คาบ / สัปดาห์) 3 เดือน 97,200
6 เดือน 185,328
12 เดือน 370,656
Language Semester Abroad Intensive (28 คาบ / สัปดาห์) 3 เดือน 108,864
6 เดือน 204,120
12 เดือน 408,240

Brisbane / Gold Coast

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Language Semester Abroad Semi – Intensive (24 คาบ / สัปดาห์) 3 เดือน 88,452
6 เดือน 171,072
12 เดือน 342,144
Language Semester Abroad Intensive (28 คาบ / สัปดาห์) 3 เดือน 96,552
6 เดือน 188,568
12 เดือน 377,136
  • ค่าที่พักโดยประมาณ 27,000 – 40,000 บาทต่อเดือน แล้วแต่ประเภทที่พัก
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 21 บาท
  • เว็บไซต์: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/australia (CRICOS Provider Code: 03812F)