สถาบัน EC English ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชีอเสียงและมีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น สำหรับที่อังกฤษโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองที่ London, Oxford, Cambridge, Brighton, Manchester และ Bristol ที่ London มีหลักสูตร 30+ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 30 ปีขึ้นไปให้เลือกเรียนด้วย โรงเรียนมีนักเรียนจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอน General English และ Intensive English

โปรโมชั่น

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

  • ฟรี! ค่าสมัครเรียน
  • ทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดจากราคาปกติ 25%
  • เมื่อสมัครเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก
  • เมื่อสมัครเรียน 48 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี! ค่าบริการรับที่สนามบิน (แบบOne way)

London

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 100,800
6 180,480
11 330,880
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 126,240
6 219,840
11 403,040

Oxford

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 97,440
6 166,080
11 304,480
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 115,200
6 205,440
11 376,640

Cambridge

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 97,440
6 166,080
11 304,480
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 115,200
6 209,280
11 383,680

Brighton

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 93,600
6 162,240
11 297,440
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 113,760
6 201,600
11 369,600

Manchester

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 95,520
6 162,240
11 297,440
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 113,760
6 205,440
11 376,640

Bristol

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 84,960
6 169,920
11 311,520
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 104,640
6 209,280
11 383,680

หมายเหตุ

  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 25,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 GBP= 40 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk