สถาบัน EC English ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชีอเสียงและมีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น สำหรับที่อเมริกาโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองที่ New York, Los Angeles, San Diego,Boston, Washington, San Francisco, Miami& Suny Fredonia and Oswego โรงเรียนมีนักเรียนจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอน General English, Semi-Intensive English และ Intensive English

โปรโมชั่น

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

  • ฟรี! ค่าสมัคร
  • ทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดจากราคาปกติ 25%
  • เมื่อสมัครเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก
  • เมื่อสมัครเรียน 48 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี! ค่าบริการรับที่สนามบิน (แบบOne way)

USA: New York

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 119,988
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 136,620
6 235,224
12 470,448
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 153,252
6 270,864
12 541,728

USA: Los Angeles & San Diego

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 116,028
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 123,552
6 228,888
12 457,776
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 138,204
6 252,648
12 505,296

USA: Boston

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 112,860
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 120,384
6 223,344
12 446,688
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 139,788
6 247,104
12 494,208

USA: Washington, San Francisco, Miami

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 112,860
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 120,384
6 223,344
12 446,688
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 138,204
6 247,104
12 494,208

หมายเหตุ

  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 35,000 – 60,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 33 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.ecenglish.com