สถาบัน EC English ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชีอเสียงและมีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น สำหรับที่อเมริกาโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองที่ New York, Los Angeles, San Diego,Boston, Washington, San Francisco, Miami& Suny Fredonia and Oswego โรงเรียนมีนักเรียนจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอน General English, Semi-Intensive English และ Intensive English

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2567

 • ค่าเรียนลดจากราคาปกติ 30%
 • สมัครเรียน 8 สัปดาห์ จ่ายค่าเรียนเพียง 7 สัปดาห์
  สมัครเรียน 12 สัปดาห์ จ่ายค่าเรียนเพียง 10 สัปดาห์
  สมัครเรียน 16 สัปดาห์ จ่ายค่าเรียนเพียง 13 สัปดาห์
  สมัครเรียน 24 สัปดาห์ จ่ายค่าเรียนเพียง 20 สัปดาห์

USA: Los Angeles / San Diego

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 112,140
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 118,440
6 221,760
12 443,520
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 137,340
6 246,960
12 493,920

USA: New York / Boston

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 109,620
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 115,920
6 216,720
12 433,440
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 136,080
6 239,400
12 478,800

USA: San Francisco

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 112,140
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 118,440
6 219,240
12 438,480
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 137,340
6 214,920
12 483,840

หมายเหตุ

 • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 36,000 – 60,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 36 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.ecenglish.com