สถาบัน EC English ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชีอเสียงและมีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ มอลต้า และแอฟริกาใต้ สำหรับที่แคนาดาโรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Montreal, Toronto และ Vancouver โรงเรียนมีนักเรียนจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอน General English Semi-Intensive English และIntensive English

Students at EC Montreal enjoy cultural events, entertainment, fabulous shopping and a vibrant nightlife in the world’s largest bilingual city.

โปรโมชั่น

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

  • ฟรี! ค่าสมัคร
  • ทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดจากราคาปกติ 25%
  • เมื่อสมัครเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก
  • เมื่อสมัครเรียน 48 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี! ค่าบริการรับที่สนามบิน (แบบOne way)

Vancouver

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 70,272
6 136,512
12 273,024
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 76,896
6 146,880
12 293,760
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 82,080
6 164,160
12 328,320

Toronto

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 70,272
6 136,512
12 273,024
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 76,896
6 146,880
12 293,760
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 85,536
6 164,160
12 328,320

Montreal

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 68,256
6 129,600
12 273,024
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 74,592
6 142,848
12 285,696
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 83,232
6 160,128
12 320,256

หมายเหตุ

  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 CAD= 24 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.ecenglish.com