นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

Summer Program : Jun – Aug 2018


โครงการซัมเมอร์สำหรับน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่ปิดเทอมในช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. 2561 เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศ
 • โครงการสำหรับนักเรียนแบบเดี่ยว สามารถเดินทางคนเดียวได้ โดยเมื่อไปถึงสถาบัน น้องๆจะได้เรียนรวมกลุ่มกับนักเรียนต่างชาติจากหลากหลายประเทศ
 • มีให้เลือกประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายอาชีพที่สนใจ
 • กิจกรรมมากมาย ทั้งทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำ
** สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนหลักสูตรอื่นๆ หรือระยะเวลาไม่ตรงตามโปรแกรมที่จัด สามารถแจ้งหลักสูตรที่สนใจและระยะเวลาที่ต้องการ เพื่อสอบถามข้อมูลและค่าใช้จ่ายได้ค่ะ **

UK : ประเทศอังกฤษ
Buckmore at King’s College – London, UK
เปิดสอนหลักสูตร Intensive English และทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 13-16 ปี กลางใจเมือง London ที่สถาบัน King’s College London ซึ่งเก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนจะมีโอกาสได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัยและห้องเรียนที่ทันสมัย รวมถึงได้พักในหอพักสำหรับนักเรียน ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น St.Pual’s Cathedral, Oxford Street และ Piccadilly Circus
ระยะเวลาเรียน
 • 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-17 ก.ค. หรือ 17-31 ก.ค 2561
 • 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-31 ก.ค. 2561
ค่าโครงการ*
 • 2 สัปดาห์ 134,000 บาท / 4 สัปดาห์ 260,000 บาท
Download ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างตารางกิจกรรม
*ค่าโครงการรวม ค่าเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่าที่พักแบบหอพักห้อง 1-3 คน รวมอาหาร 3 มื้อ, ค่ารถรับ-ส่งสนามบินขาไปและกลับ, ค่าธรรมเนียม , วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ, ค่าประกันสุขภาพ ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง
D’Overbroeck’s - Oxford, UK
เปิดสอนหลักสูตร Young Professionals สำหรับนักเรียน 13-16 ปี เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานวิชา Academic English เข้ากับความรู้เบื้องต้นในสายอาชีพด้านต่างๆ โดยนักเรียนจะได้เลือกเรียนตามความสนใจ อาทิเช่น Performing Arts, Business & Finance, Media & Communications, Introduction of Medicine และ Engineering สถาบันตั้งอยู่ที่เมือง Oxford มีหอพักสำหรับนักเรียนในบริเวณสถาบัน นอกจากนี้นักเรียนจะได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองใกล้เคียง เช่น London และ Bristol อีกด้วย
ระยะเวลาเรียน
 • 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-17 ก.ค. หรือ 17-31 ก.ค 2561
 • 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-31 ก.ค. 2561
ค่าโครงการ*
 • 2 สัปดาห์ 139,000 บาท / 4 สัปดาห์ 270,000 บาท
Download ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างตารางกิจกรรม
*ค่าโครงการรวม ค่าเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่าที่พักแบบหอพักห้อง 1-3 คน รวมอาหาร 3 มื้อ, ค่ารถรับ-ส่งสนามบินขาไปและกลับ, ค่าธรรมเนียม , วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ, ค่าประกันสุขภาพ ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง

USA : ประเทศสหรัฐอเมริกา
Talk English - Boston, USA
โครงการซัมเมอร์แคมป์ที่สถาบัน Talk English สำหรับนักเรียนอายุ 15 - 18 ปี ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอมและเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าและทำกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงบ่าย เช่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในบอสตัน อาทิเช่น Harvard University, MIT เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Art, New England Aquarium และทัศนศึกษาในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เช่น สวนสนุก Six Flags, ชมกีฬาเบสบอลทีม Boston Red Sox สามารถเลือกได้ว่าต้องการโปรแกรม Summer Adventure ที่กิจกรรมช่วงบ่ายเน้นทัศนศึกษาทั่วไปในเมือง Boston หรือโปรแกรม University Tour ที่จะได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมือง Boston พร้อมกิจกรรมเวิร์คช้อป ตลอดโครงการนักเรียนจะได้พักกับครอบครัว Homestay ชาวอเมริกัน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอีกด้วย
ระยะเวลาเรียน
 • 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. –21 ก.ค. 2561
 • 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. –28 ก.ค. 2561
ค่าโครงการ*
 • 2 สัปดาห์ 86,000 บาท / 3 สัปดาห์ 115,000 บาท
Download ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างตารางกิจกรรม
*ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม ค่าเรียน, ค่าที่พัก homestay, ค่าบริการรับส่งที่สนามบินจากสนามบิน Boston, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา, ค่าอาหาร 2 มื้อในวันจันทร์ – ศุกร์ และ 3 มื้อในวันเสาร์ อาทิตย์, ค่าหนังสือ, ค่ากิจกรรมหลังเลิกเรียนและทริปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมือง Boston ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าทำพาสปอร์ต ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง

Canada : ประเทศแคนาดา
Bronte College – Toronto, Canada
Bronte College เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนสหศึกษาแบบประจำ (Boarding) ตั้งอยู่ที่เมือง Mississauga ประเทศแคนาดา ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Toronto เพียง 20 นาที โรงเรียนมีนักเรียนต่างชาติจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก หลักสูตร Summer Camp ของ Bronte College เปิดรับนักเรียนช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี มีให้เลือกทั้ง English Language Camp สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษ และ Math & Science Camp สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 แบบจะมีกิจกรรมและโปรแกรมทัศนศึกษาเพิ่มเติมด้วย เช่น น้ำตกไนแองการ่า, CN Tower, พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario เป็นต้น ที่พักเป็นหอพักของ รร.มีทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องแชร์
ระยะเวลาเรียน
 • 3-4 สัปดาห์ เปิดเรียน 11 ก.ค. / 18 ก.ค. / 25 ก.ค. 2561
ค่าโครงการ*
 • 3 สัปดาห์ 119,000 บาท / 4 สัปดาห์ 134,000 บาท
Download ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างตารางกิจกรรม
*ค่าโครงการรวม ค่าเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่าที่พักแบบหอพักรวมอาหาร 3 มื้อ, ค่าประกันสุขภาพ, ค่ารถรับ-ส่งสนามบินขาไปและกลับ, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง
Fulford Academy – Ottawa, Canada
โรงเรียน Fulford Academy เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชน รับนักเรียนทั้งแบบประจำและไปกลับ โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Brockville ห่างจากเมือง Ottawa ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และ Toronto ประมาณ 4 ชั่วโมง โปรแกรมซัมเมอร์สำหรับนักเรียนอายุ 11 – 17 ปี ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมแคนาดา นักเรียนจะได้เรียนวิชา เช่น Language Arts, - Social Studies, Math/ Scienceในช่วงเช้าและทำกิจกรรมในช่วงบ่าย และทัศนศึกษาในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เช่น ชมพิพิธภัณฑ์ อควาเรี่ยม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในเมืองอื่นๆ เช่น เมือง Kingston, Ottawa, Montreal และน้ำตาไนแองการา ที่พักเป็นหอพักในโรงเรียน ห้องพักแชร์ 4 คนต่อห้อง
ระยะเวลาเรียน
 • 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. – 1 ส.ค. 2561
ค่าโครงการ*
 • 111,000 บาท
Download ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างตารางกิจกรรม
*ค่าโครงการรวม ค่าเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่าที่พักแบบหอพักรวมอาหาร 3 มื้อ, ค่าประกันสุขภาพ, ค่ารถรับ-ส่งสนามบินขาไปและกลับ, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง

Australia : ประเทศออสเตรเลีย
Imagine Education - Gold Coast, Australia
สถาบัน Imagine Education เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมือง Brisbane และ Gold Coast สำหรับหลักสูตร Young Learner English (นักเรียนอายุ 6-12 ปี) และ High School Preparation (นักเรียนอายุ 13-18 ปี) เปิดสอนที่เมือง Gold Coast ซึ่งเป็นเมืองที่ปลอดภัย สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม หรือเพื่อเตรียมตัวในการเรียนต่อมัธยมศึกษาในออสเตรเลีย สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดปี
ระยะเวลาเรียน
 • 3-5 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์ตลอดปี
ค่าโครงการ*
 • 3 สัปดาห์ 86,000 บาท / 4 สัปดาห์ 105,000 บาท / 5 สัปดาห์ 125,000 บาท
Download ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างตารางกิจกรรม
* ค่าโครงการรวม ค่าเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่าที่พักแบบโฮสแฟมมิลี่ห้องเดี่ยวรวมอาหารเช้าและเย็นวันละ 2 มื้อ, ค่ารถรับ-ส่งจากบ้านไปโรงเรียน, ค่ารถรับ-ส่งสนามบินขาไปและกลับ, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย, ค่าประกันสุขภาพ ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง // กรณีต้องการเรียนมากกว่า 5 สัปดาห์ สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

New Zealand : ประเทศนิวซีแลนด์
NZLC - Auckland, New Zealand
สถาบัน NZLC เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน New Zealand ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland และ Wellington โรงเรียนได้รับรางวัล ST Star Award สาขาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมของนิวซีแลนด์ ต่อเนื่องกันถึง 4 ปี ตั้งแต่ 2014 – 2017 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและกิจกรรมทัศนศึกษา (English + Activities) สำหรับนักเรียนมัธยมอายุ 13-17 ปี ในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. ที่เมือง Auckland ซึ่งเป็นเมืองที่ปลอดภัย สวยงาม เดินทางสะดวก และมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
ระยะเวลาเรียน
 • 3-5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. – 17 ส.ค. 2561
ค่าโครงการ*
 • 3 สัปดาห์ 79,500 บาท / 4 สัปดาห์ 97,600 บาท / 5 สัปดาห์ 116,500 บาท
Download ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างตารางกิจกรรม
*ค่าโครงการรวม ค่าเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่าที่พักแบบโฮสแฟมมิลี่ห้องเดี่ยวรวมอาหารเช้าและเย็นวันละ 2 มื้อ, ค่ารถรับ-ส่งสนามบินขาไปและกลับ, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์, ค่าประกันสุขภาพ ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าเดินทางระหว่างที่พักไปโรงเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง