Posted On พฤษภาคม 8, 2020 / By / Posted in SG: เรียนภาษา

PSB Academy, Singapore

สถาบัน PSB Academy เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 ด้วยประสบการณ์การสอนเกือบ 50 ปี ทำให้ปัจจุบัน PSB Academy จึงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำและน่าเชื่อถือในประเทศสิงคโปร์ รวมทั้ง PSB Academy ยัง ติด 1 ใน 3 สถาบันการศึกษาเอกชนที่ชาวสิงคโปร์อยากเรียนมากที่สุด จากการสำรวจความเห็นชาวสิงคโปร์ในปี 2011 ซึ่งจัดสำรวจโดยกลุ่ม Jobs Central Group บริษัทจัดหางานชื่อดังของสิงคโปร์   สถาบันมี 2 แคมป […]

read more
Posted On เมษายน 11, 2020 / By / Posted in SG: เรียนภาษา

GEOS Singapore

สถาบัน GEOS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำ ที่มีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ไต้หวัน และฮ่องกง สำหรับทีสิงคโปร์เปิดสอนมากว่า 13 ปี เป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติ มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติทั้งเอเชียและยุโรป สถาบันมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ Intensive English ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง เน้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนเพื่อฝึกการฟังและพูด มีหลักสูตร Kid Course สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านถนน Orchard ใกล้ร้านค้า ร้านอาห […]

read more
Posted On / By / Posted in SG: เรียนภาษา

Dimensions International College

สถาบัน Dimensions International College โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งมากว่า 20 ปี มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอน ตั้งอยู่ย่าน River Valley ใกล้ถนน Orchard ซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อเสียง โรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจาก MRT สถานี Somerset และ Dhoby Ghaut เปิดสอนในหลักสูตร Academic English หรือภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ร้านอาหาร และสนามกีฬา

read more