นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

SEVIS (ซีวิส) คืออะไร และมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

SEVIS (ซีวิส) เป็นระบบที่เริ่มนำมาใช้ในปี 2003 เพื่อบันทึกข้อมูลของนักเรียนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบ SEVIS เป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีการบันทึกข้อมูลของนักเรียนต่างชาติโดยการประสานงานกันระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรแลกเปลี่ยน และรัฐบาล ระบบ SEVIS กำหนดให้นักเรียนต่างชาติจะต้องรายงานให้สถาบันการศึกษาหรือองค์กรแลกเปลี่ยนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะใดๆ ของนักเรียน เช่น การย้ายที่อยู่ การออกนอกประเทศ การย้ายสถานศึกษา เป็นต้น

รัฐบาลสหรัฐฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม SEVIS กับผู้สมัครวีซ่าประเภท F-1, M-1 และ J-1 ทุกคน สำหรับนักเรียนทั่วไปต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS จำนวน US$200 (ปรับขึ้นมาจาก US$100 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2008) โดยไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น