นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

วีซ่า J-1 คืออะไร และเหมาะสำหรับใคร

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหรือ “Exchange Program” รวมถึงผู้ที่ไปศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรมตามคำเชิญของหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทย สถาบันการศึกษาต่างๆ องค์กร/บริษัทที่สนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนต่างๆ และผู้ที่เข้ามาเป็นผู้บรรยาย นักวิจัย หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าประเภท J-1 จะคล้ายกับวีซ่าประเภท F-1 ยกเว้นผู้ยื่นวีซ่าต้องยื่นแบบฟอร์ม DS-2019 ที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันที่รับท่านเข้าโครงการแลกเปลี่ยนแทน I-20